SKUTECZNY MENEDŻER NGO

TERMIN: 22.06.2017
GODZINA: 16.00-18.00
ORGANIZATOR: Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych
MIEJSCE: siedziba Federacji WRK, ul. Bukowska 27/29, Poznań. Na spotkanie obowiązują zapisy.

PROGRAM SZKOLENIA
Celem spotkania jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej kierowania zespołem w organizacji pozarządowej osobom, które pełnią lub podejmą rolę managera w fundacjach i stowarzyszeniach

W PROGRAMIE
Ludzie źródłem sukcesów Twojej organizacji.
Pokieruj swoją organizacją tak, aby mogła ona osiągać swoje cele a pracownicy mogli zaspokajać swoje potrzeby, dlatego:
Planuj
Pozyskuj pracowników
Twórz zespoły i zarządzaj nimi
Oceniaj
Rozwijaj
Podnoś kwalifikacje
Motywuj

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
• Praktyczna wiedza z zakresu zarządzania NGO
• Możliwość odświeżenia posiadanej wiedzy i dzielenia się doświadczeniem
• Nowa perspektywa rozwoju osobistego i zawodowego w roli lidera

Zapraszamy!


Aby wziąć udział w spotkaniu należy, do dnia 21 czerwca (środa), wysłać e-mail z danymi (imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail) na adres: doradztwo@wrk.org.pl bądź skontaktować się telefonicznie z Administratorem ds. Doradztwa: Iwona Gołembowska, 61 853 09 30

Chęć wzięcia udziału w doradztwie można też zgłosić wypełniając poniższy formularz on-line:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres e-mail (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Nazwa reprezentowanej organizacji (wymagane)

  Miejsce prowadzenia organizacji (wymagane)

  Każdy z uczestników jest zobowiązany dostarczyć do biura WRK (ul. Bukowska 27/29, Poznań):
  – Formularz rekrutacyjny dla osób indywidualnych i pracowników/przedstawicieli instytucji – WYPEŁNIA ODRĘBNIE KAŻDY UCZESTNIK SPOTKANIA.

  W przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności, renty (np. ze względu na dziecko) itp. prosimy załączyć do formularza kopię dokumentu.

  Formularz jest do pobrania TUTAJ;

  – Formularz rekrutacyjny dla osób prawnych – WYPEŁNIA OSOBA UPRAWNIONA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI, STOWARZYSZENIA, SPÓŁKI NON-PROFIT  – ZGODNIE       Z KRS.

  Formularz do pobrania TUTAJ;

  Z organizacjami zakwalifikowanymi na spotkanie podpisane zostaną umowy o uzyskaniu pomocy de minimis.

  Prosimy nie wpisywać dat na formularzach. Zostaną one uzupełnione w dniu udzielenia wsparcia (tu 22.06.2017).

  Jeżeli masz trudności z wypełnianiem formularzy – przyjdź do nas, wydrukujemy je dla Ciebie i wspólnie wypełnimy.


  Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych jest największym związkiem organizacji w Wielkopolsce, zrzeszającym ponad 200 organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń) z całego regionu. W sektorze pozarządowym działamy od ponad 25 lat.

  Jako Federacja działamy m.in. na rzecz:

  • wzmocnienia organizacji, liderów lokalnych i działaczy społecznych,
  • uruchamiania nowych społecznych inicjatyw rozwoju i współpracy między organizacjami,
  • wzmocnienia postaw obywatelskich i aktywizacji społeczności lokalnych,
  • budowania kultury dialogu pomiędzy organizacjami a administracją.

  Od kilku lat prowadzimy Regionalne Centrum Wolontariatu w Poznaniu i koordynujemy pracę 17 Lokalnych Centrów Wolontariatu.

  Specjalizujemy się w:

  • we wzmacnianiu, zakładaniu i sieciowaniu organizacji z terenu Wielkopolski,
  • rzecznictwie,
  • animacji, wolontariacie i aktywności społecznej,
  • poradnictwie w tym prawno-obywatelskim dla organizacji obywatelskich i mieszkańców.

  Od 2012 r. prowadzimy w Poznaniu poznanCentrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (Centrum Bukowska, w lokalu udostępnionym przez M. Poznań). Działania prowadzone w Centrum Bukowska są wspierane przez miasto Poznań.


  ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:        

  e-mail: szkolenia@wrk.org.pl, doradztwo@wrk.org.plpapier wrk 2013-2

  nr tel.: 61 853 09 30

  Kliknij TU i polub nas na facebooku

  Nasze serwisy:
  www.wrk.org.pl, www.marketspoleczny.pl, www.poradyprawne.wrk.org.pl

  Projekt „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

   

  EFS_Samorzad_kolor