marzec 2021 – harmonogram wydarzeń

marzec 2021 – harmonogram wydarzeń

Zapraszamy poznańskie i wielkopolskie organizacje oraz wolontariuszy na wydarzenia z WRK. Zachęcamy, by podzielić się tą informacją (więcej…)

Stanowisko WRK w sprawie Umowy Partnerstwa

Umowa Partnerstwa to kluczowy dokument decydujący o podziale środków unijnych na lata 2021-2017.

W ostatnim czasie braliśmy udział w spotkaniach ogólnopolskich, organizowaliśmy spotkanie

(więcej…)

Poznańska tarcza lokalowa dla NGO

Dzięki działaniom rzeczniczym prowadzonym przez WRK w koalicji z działaczami i działaczkami poznańskich organizacji pozarządowych udało się przekonać władze miasta Poznania (więcej…)