W piątek 6 sierpnia o godz. 11.00 odbędzie się spotkanie on-line podczas którego Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przedstawi propozycję działań przewidzianych do realizacji w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 w obszarze Społeczeństwo (CP4) w zakresie EFRR oraz EFS+.

Aby otrzymać link do udziału w spotkaniu należy zgłosić się na adres: wrpo2021-2027@wielkopolskie.pl, podając swoje imię, nazwisko oraz reprezentowaną organizację.

Spotkanie jest elementem prac Grupy Konsultacyjnej, której WRK jest członkiem, stąd kierujemy to zaproszenie do wszystkich Państwa, którzy są tematyką funduszy unijnych zainteresowani.

Udział organizacji społeczeństwa obywatelskiego w tzw. programowaniu funduszy unijnych jest jednym z podstawowych elementów jakie należy spełnić, by wdrażać środki unijne zgodnie z europejskimi standardami partnerstwa i demokracji.