Prezentujemy Model funkcjonowania inkubatora aktywności społecznej, który został opracowany na podstawie 30 lat doświadczeń Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych oraz spotkań konsultacyjnych z wielkopolskimi organizacjami pozarządowymi realizowanymi w latach 2020-2022.

Wskazuje on na równe obszary działalności, które należy wdrażać chcąc efektywnie pracować w danych społecznościach z mieszkańcami, organizacjami, wolontariuszami czy administracją.

Model do pobrania TUTAJ

Działanie sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030

logo NIW