Zdobądź środki na akcję wolontariacką

WASZA ORGANIZACJA, INSTYTUCJA MA WOLONTARIUSZY I NIE CHCE Z NIMI STRACIĆ KONTAKTU W CZASIE PANDEMII?

Może potrzebujecie szkolenia? Chcecie zrobić coś wspólnie? Spotkać się on-line? Pomóc komuś w potrzebie? (więcej…)